1953 Es constitueix l'empresa, dedicada inicialment a la reparació de maquinaria per al paper i cartró, i el seu manteniment i conservació dins de les empreses.

1955 L´empresa es constitueix en Societat Limitada, ampliant les seves operacions a tot el Mercat Nacional.

1962 Presentació de la primera màquina Forradora Automàtica de construcció totalment espanyola.

1965 Primera ampliació i consolidació com a empresa reconeguda dins del sector, com a fabricant de màquines engomadores manuals i automàtiques.

1970 Obertura al Mercat Internacional.

1974 Obtenció del 1er premi "Barcinopack", instituït per l´Institut Espanyol de l´Envàs i Embalatge.

1984 Ampliació de la línea de Talladores-Rebobinadores als sectors de paper Tissue, complexes i pel•lícules Plàstiques.

1994 Consolidació del departament de Maquinaria Especial.

2000 Inici de la línea d´Adhessivadores de bobina a bobina.

2004 Construcció de la nova planta i trasllat a la nostra ubicació actual al Polígon Vallveric de Mataró.

 

Vostè es troba aquí: Empresa / Història