REBOBINADOR AUTOMATIC
ROLL MATIC
 
CARACTERISTIQUES TECNIQUES:

Material:
Papers, plāstics, films i complexes.
Ample útil:
1200 / 1500 mm.
Diāmetre māx. bobines:
1200 mm.
Diāmetre interior bobines:
76 / 152 mm.
Velocitat:
350 m/min
 
 
 
 
 
Control de tensió bobinat per ballarí.
Guiador de banda automàtic.
Doble sistema de tall automàtic Fliying Splicing
Motor independent de CA de 40 Kw. y control de tensió a cada eix rebobinador.
Control de totes les funcions de la màquina per PANEL VIEW