TALLADORA - REBOBINADORA
CENTER SLIT
 
CARTERISTIQUES TECNIQUES:

Material:
Papers plástics, films i complexes.
Ample útil:
2300 mm.
Diàmetre màx. bobines entrada:
1200 mm.
Diàmetre interior bobines entrada
70 / 152 mm.
Diàmetre máx. Bonines sortida:
1000 mm.
Diàmetre interior bobines sortida:
76 mm.
Ample mínim de tall:
80 mm.
Velocitat:
400 m/min.
 
 

Desbobinador Shaft-less.
Control de tensió per bailarí o cel.lula de càrrega.
Guiador de banda automático.
Tall per fulles circulars i   “guillettes”.
Motor independent fulles.
Motor independent i control de tensió a cada eix rebobinador .
Descàrrega hidràulica de bobina.
Control de totes les funciones de la màquina per PANELL VIEW.


 
   Descarregar Catàleg PDF